Serwis kotłów i instalacji

 

Serwis kotłów i instalacji parowych, technologicznych i gazowych prowadzony przez firmę SPAW zapewnia Państwu najwyższy poziom usług, potwierdzony autoryzacjami największych producentów. Nasz gwarancyjny i pogwarancyjny serwis kotłów i instalacji to przede wszystkim doskonale wyszkolona kadra, przechodząca cyklicznie kolejne szkolenia doskonalące, ale również odpowiednio wyposażona baza sprzętowa oraz dostęp do najwyższej jakości części zamiennych.

 

 

serwis kotłowni

Serwisujemy


 

KOTŁY Broetje, Buderus, De Dietrich, Vaillant, Viessmann, Saunier Duval PALNIKI Cuenod, Giersch, Koerting, Oilon, Riello, Weishaupt ZMIĘKCZACZE WODY Aquahome, Cosmowater NAGRZEWNICE Tecnoclima

serwis kotłów i instalacji

Dla kogo


 

 • klientów indywidualnych
 • klientów instytucjonalnych
 • zakładów przemysłowych
 • zarządców nieruchomości

serwis kotłów i instalacji

Oferujemy


 

 • serwis kotłów gazowych
 • serwis kotłów parowych
 • serwis palników
 • serwis stacji zmiękczających wodę
 • serwis instalacji solarnych
 • serwis instalacji gazowych
 • serwis instalacji centralnego ogrzewania
 
Autoryzowany serwis

vaillant viessmann saunier duval

Autoryzowany serwis gwarancyjny

broetje buderusde dietrich Remeha 

Serwis gwarancyjny

aquahome cosmowater

 
Autoryzowany serwis

cuenod giersch koerting

Autoryzowany serwis

oilon riello weishaupt

Autoryzowany serwis

tecnoclima

 

Jako autoryzowany serwis producentów kotłów i palników wykonujemy:

pierwsze uruchomienia, serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny, serwis automatyki, na zlecenie montujemy okablowanie siłowe i niskonapięciowe kotłowni.

Podmioty gospodarcze zapraszamy do podpisania stałej umowy serwisowej, która zapewnia:

reakcję na wezwanie awaryjne w czasie do 6 godzin od zgłoszenia, regularne przeglądy wykonywane według ustalonego harmonogramu, atrakcyjne ceny w przypadku wezwań awaryjnych.

W przypadku kotłowni przemysłowych serwisujemy wszystkie typy kotłów i palników oraz promienniki i nagrzewnice gazowe.

 

 

 

 

 

 

 

System zdalnego monitoringu, zarządzania i opomiarowania

 

Jako jedni z pierwszych na rynku wprowadziliśmy do oferty system zdalnego monitoringu i zarządzania kotłowniami, węzłami cieplnymi, zbiornikami paliw, itp. Dostęp do systemu odbywa się poprzez sieć GSM i/lub Internet. Jako urządzenia końcowe mogą być użyte komputery, laptopy, tablety, smartfony.

 

zdalny monitoring instalacji - czytaj więcej

 

 

 

 

 

Kierownik serwisu

Marek Żuchowski

Przyjęcia zgłoszeń

900 – 1300

Kontakt

kom. 663 000 066
e-mail: serwis@spaw.pl

Kontakt
Klienci z aktualną umową serwisową
601 880 000
 

 

 

 

Cennik usług serwisowych

 

 

Instalacje domowe i mieszkania

 

UsługaCena *
Przegląd kotła290 zł
Przegląd zmiękczacza wody150 zł
Przegląd instalacji solarnej500 zł
Przegląd instalacji solarnej z wymianą glikolu1000 zł
Przegląd domowej instalacji gazowej100 zł
Wezwanie awaryjne - naprawa150 zł/rh
Diagnoza bez naprawy50 zł
Transport - zwrot kosztów samochodu i paliwa
- na terenie powiatu poznańskiego60 zł
- poza powiatem poznańskim2 zł/km

(* ceny brutto bez kosztów transportu. Przy fakturze na firmę podane ceny są cenami netto)

Ceny uwzględniają wysyłkę faktury w formie elektronicznej. Faktura papierowa + 20 zł.
Usługi wykonane w dni wolne od pracy – stawka podstawowa wg cennika + 100%

 

Instalacje przemysłowe od 45kW

 

UsługaCena *
Przegląd kotłów 45-160kW400 zł
Przegląd kotła powyżej 160kWwycena indywidualna
Przegląd nagrzewnic, promienników i innych instalacjiwycena indywidualna
Transport - zwrot kosztów samochodu i paliwa
- na terenie powiatu poznańskiego60 zł
- poza powiatem poznańskim2 zł/km

(* ceny netto bez kosztów transportu)

Ceny uwzględniają wysyłkę faktury w formie elektronicznej. Faktura papierowa + 20 zł.
Usługi wykonane w dni wolne od pracy – stawka podstawowa wg cennika + 100%

 

 

ekologia to rabaty

 

 

Nasze usługi serwisowe

 

 

 

Wezwania w przypadku awarii

 

Nasz serwis kotłowni i instalacji przyjmuje zlecenia napraw w przypadku awarii i/lub nieprzewidzianych problemów w pełnym zakresie naszej działalności.

 

Naprawy alarmowe – awaryjne

 • kotły gazowe
 • kotły parowe
 • palniki
 • stacje zmiękczające wodę
 • instalacje solarne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania

 

 

 

 

 

Serwis / konserwacja kotłów

 

Konserwacja kotłów atmosferycznych

 • kontrola stanu technicznego i sprawdzenie działania pomp wodnych
 • czyszczenie filtrów
 • sprawdzenie parametrów pracy kotła i palnika
 • regulacja palnika
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotła i palnika
 • sprawdzenie działania automatyki kotłowni
 • kontrola stanu technicznego kotła
 • sprawdzenie kratek nawiewno-wywiewnych
 • sprawdzenie stanu anody zasobnika cwu

 

 

Konserwacja kotłów kondensacyjnych

 • sprawdzenie parametrów pracy kotła
 • kontrola szczelności komory spalania
 • czyszczenie odstojnika kondensatu
 • sprawdzenie / regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
 • kontrola stanu technicznego i sprawdzenie działania pomp wodnych
 • kontrola stanu technicznego i sprawdzenie działania zaworów mieszających
 • czyszczenie filtrów wodnych i gazowych
 • regulacja palnika z kontrolą składu spalin (analiza spalin)
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń kotła i palnika
 • sprawdzenie działania automatyki kotłowni
 • sprawdzenie kratek nawiewno-wywiewnych
 • sprawdzenie stanu anody ochronnej zasobnika cwu
 • sprawdzenie stanu zasobnika cwu
 • demontaż, czyszczenie i montaż palnika
 • kontrola i czyszczenie kotła po stronie spalinowej
 • sprawdzenie stanu anody zasobnika cwu

 

 

Konserwacja kotłów nadmuchowych

 • kontrola stanu technicznego i sprawdzenie działania pomp wodnych
 • czyszczenie filtrów
 • sprawdzenie parametrów pracy kotła i palnika
 • regulacja palnika z kontrolą składu spalin (analiza spalin)
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotła i palnika
 • sprawdzenie działania automatyki kotłowni
 • kontrola stanu technicznego kotła
 • sprawdzenie kratek nawiewno-wywiewnych
 • demontaż, czyszczenie i montaż palnika
 • kontrola i czyszczenie kotła po stronie spalinowej
 • sprawdzenie stanu anody zasobnika cwu

 

 

 

 

Serwis / konserwacja kotłowni i instalacji parowych

 

Kocioł parowy:

 • sprawdzenie parametrów pracy w obrębie układów kotłów parowych
 • sprawdzenie zabezpieczeń kotłów parowych
 • sprawdzenie parametrów pracy palnika
 • wykonanie analizy i ewentualna regulacja palników na kotłach
 • sprawdzenie funkcjonowania pomp zasilających i kondensatu
 • sprawdzenie układów odszlamiania z konserwacją
 • sprawdzenie układów odsalania z konserwacją

 

Badanie sprawności odwadniaczy

 

Czynności wykonywane po stronie automatyki:

 • sprawdzenie zabezpieczeń w obrębie szaf: zasilającej, kotłowych i ogólnej
 • sprawdzenie układów pomiarowych , sygnalizacyjnych i sterowania w obrębie szaf kotłowych i ogólnej
 • sprawdzenie armatury regulacyjnej zamontowanej w kotłowni z konserwacją

 

Czynności wykonywane po stronie stacji uzdatniania wody:

 • analiza jakości wody na podstawie badań obsługi kotłowni
 • wykonanie badania twardości wody

 

 

 

Serwis / konserwacja stacji zmiękczających wodę

 

 • sprawdzenie twardości wody
 • sprawdzenie nastaw stacji (twardość, godzina)
 • sprawdzenie ilości regeneracji i czasu pracy
 • sprawdzenie zbiornika soli
  • złogi solne
  • poziom wody w zbiorniku
  • studzienka solankowa
 • sprawdzenie działania turbinki wodomierza
 • czyszczenie zaworka solankowego
 • wymiana kompletu uszczelnień w zaworze sterującym (co 2 lata)
 • sprawdzenie poszczególnych faz regeneracji
 • sprawdzenie filtra mechanicznego

 

 

 

 

 

Serwis / konserwacja instalacji solarnych

 

 • odpowietrzenie instalacji solarnej
 • porównanie ciśnienia w instalacji z wartością wymaganą
 • sprawdzenie ciśnienia powietrza w naczyniu przeponowym (regulacja)
 • sprawdzenie pracy pompy cyrkulacyjnej
 • regulacja przepływu objętościowego w instalacji
 • sprawdzenie działania termostatycznych zaworów mieszających c.w.u.
 • sprawdzenie zgodności parametrów solarnych (porównanie temperatur rzeczywistych z odczytami na sterowniku)
 • oględziny stanu kolektorów i instalacji (co 3-5 lat)
 • temperatura zamarzania czynnika grzewczego
 • sprawdzenie stanu anody w zasobniku cwu

 

 

 

 

 

Roczne przeglądy instalacji gazowej

 

Przegląd zgodnie z Art. 62 pkt. 1 Prawa Budowlanego

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

 

Zamów usługę przeglądu instalacji gazowej razem z przeglądem kotła a otrzymasz rabat 60zł !

 

 

 

Serwis / konserwacja innych instalacji i urządzeń

 

Nagrzewnice powietrza

 • sprawdzenie działania i czyszczenie wentylatorów
 • sprawdzenie działania automatyki
 • sprawdzenie działania styczników
 • sprawdzenie działania nastaw termostatów
 • czyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
 • czyszczenie palnika
 • regulacja mocy palnika
 • czyszczenie kratownic nawiewu

 

Centrale wentylacyjne

Agregat chłodniczy

 • czyszczenie skraplaczy (w razie potrzeby)
 • sprawdzenie nastawy presostatów
 • sprawdzenie poziomu oleju we wzierniku
 • sprawdzenie szczelności instalacji
 • sprawdzenie pracy wentylatora (czy pracuje równomiernie bez drgań)

Centrala wentylacyjna

 • czyszczenie i sprawdzanie działania przepustnic powietrza
 • wymiana filtrów powietrza
 • sprawdzenie połączeń i czyszczenie nagrzewnicy
 • sprawdzenie stanu (czyszczenie) sekcji tłumienia
 • sprawdzenie stanu (czyszczenie) wentylatora
 • sprawdzenie napięcia(regulacja) przekładni pasowej
 • kontrola wydajności i parametrów pracy centrali
 • sprawdzenie działania automatyki centrali

 

Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

 • przegląd filtra przeciwpyłowego
  • sprawdzenie stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego
  • sprawdzenie poprawności działania manometru różnicowego
  • wymiana wkładu filtracyjnego
  • oczyszczenie obudowy
 • sprawdzenie i regulacja parametrów pracy reduktora ciśnienia
  • sprawdzenie działania zaworu szybkozamykającego
  • sprawdzenie działania zaworu wydmuchowego
 • kontrola szczelności połączeń rozłącznych i kurków upustowych instalacji stacji
 • kontrola szczelności membrany głowicy zaworu szybkozamykającego
 • kontrola układu pomiarowego stacji
  • sprawdzenie przetworników ciśnienia i temperatury
  • sprawdzenie poprawności pracy przelicznika oraz parametrów programu
  • sprawdzenie i uzupełnienie oleju w komorach gazomierza

 

 

 

Roman Szefer – zaufaj profesjonalistom